gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Shane Price

Shane_Price.jpg

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Possession With Intent To Supply Crack Cocaine, Possession With Intent To Supply Heroin, and Money Laundering / Meddu ar Grac Cocên gyda'r Bwriad o'i Gyflenwi, Meddu ar Heroin gyda'r Bwriad o'i Gyflenwi, a Gwyngalchu Arian

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi