Allwch chi helpu? Byrgleriaeth yn Nh?-du, Casnewydd.

Rhwng 10pm dydd Llun 29 Ebrill 2019 a 7.30am dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 aeth troseddwr anhysbys i mewn i’r eiddo lle cafodd cerdyn banc, swm o arian parod a modrwy dyweddïo aur a diemwnt eu cymryd.

Cafodd y cerdyn banc ei ddefnyddio’n dwyllodrus wedyn mewn siop ym Mharc Manwerthu Harlech, Casnewydd.

Hoffai swyddogion siarad â’r dyn yn y ddelwedd gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth a allai fod o gymorth i’r ymchwiliad i’r digwyddiad hwn.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, gan ddyfynnu rhif cofnod 132 o 30/4/19. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.