Allwch chi helpu? Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Guy Seabourne

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Guy Seabourne, 33 oed, o ardal Blaenau ym Mlaenau Gwent.

Mae gwarant wedi cael ei chodi ar ôl i Guy fethu ag ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd ar 15 Ebrill 2019 ar ôl cael ei gyhuddo o ladrata.

 

Yn ôl y disgrifiad mae o faint canolig, mae ganddo wallt byr brown ac mae tua 5 troedfedd 8 modfedd o daldra. Mae'n hysbys ei fod yn mynd i ardaloedd Blaenau a'r Fenni yn aml.

 

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900113989, neu anfon neges atom ar Facebook neu Twitter. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.