Cyrchoedd cyffuriau yng ngogledd Sir Fynwy

Mae timau plismona cymdogaeth yn Y Fenni a Threfynwy wedi gorffen pythefnos o gyrchoedd cyffuriau, gan arwain at atafaelu cyffuriau, arestiadau a darganfod ffatri canabis.

Bu Ymgyrch Breach yn rhedeg am bythefnos, gan orffen dydd Gwener 7 Mehefin 2019, a'i nod oedd targedu cyflenwad cyffuriau yn y trefi, a oedd wedi bod yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned leol.

Cafodd cyfanswm o wyth o wahanol adeiladau eu chwilio, ac atafaelwyd cyffuriau Dosbarth A, B a C yn ystod y cyrchoedd, ynghyd â nwyddau yr amheuir eu bod wedi cael eu dwyn. Cafodd ffatri canabis ei datgymalu hefyd.

Cafodd unigolyn dan amheuaeth o fod yn delio cyffuriau Dosbarth A ei ddal yn cyflenwi tafarn leol hefyd, ac mae unigolion eraill dan amheuaeth wedi cael eu henwi ac mae ymchwiliadau iddyn nhw'n parhau.

Dywedodd rheolwr ward Y Fenni, Cwnstabl Heddlu Adam Hollings: "Mae cyflenwi cyffuriau a reolir yn cael effaith ddinistriol ar fywydau ac ni fydd yn cael ei oddef yn ein cymunedau.

"Mae swyddogion o'r tîm plismona cymdogaeth wedi gweithio'n ddiflino yn casglu cudd-wybodaeth a chynllunio a gweithredu'r gwarantau chwilio hyn.

"Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'r ymchwiliadau i'r unigolion hyn fynd rhagddynt."

Gall unrhyw un sy'n pryderu bod cyffuriau anghyfreithlon yn cael eu cyflenwi neu eu defnyddio yn eu cymuned ffonio Heddlu Gwent ar 101 unrhyw bryd.