gwent police crest in white

Wedi’u dal ac yn y llys

Hardeep Singh Dhatt

Hardeep_Singh_Dhatt.PNG

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Fraud by false representation; offering to supply Heroin; possession of Heroin; possession of cocaine, and possession of cannabis / Twyll drwy ymhoniad anwir; cynnig cyflenwi Heroin; meddu ar Heroin; meddu ar gocên, a meddu ar ganabis

Eich Ardal

Beth yw eich cod post?

Rhowch eich Cod Post i ddangos gwybodaeth am y ward rydych yn byw ynddi