Cynllun Cyhoeddi

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus gael cynllun cyhoeddi. 

Diben y cynllun yw diffinio'r mathau o wybodaeth a gyhoeddwn yn gyson drwy ein gwefan, megis polisïau a gweithdrefnau, cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau blynyddol a gwybodaeth ariannol.

Mae ein cynllun yn unol â Chynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ar gyfer Heddluoedd y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae ein cynllun yn helpu i fod yn fwy agored a sicrhau, drwy ddarparu swm sylweddol o wybodaeth, y byddwn yn helpu i leihau'r angen i wneud ceisiadau unigol.