Prif Swyddog Cyswllt y Cyfryngau

Rydym yn ymrwymedig i fod yn agored ac yn dryloyw o ran ein cyswllt â'r cyfryngau. Ein nod yw dweud wrthych am y cyfweliadau a'r cyfarfodydd mae ein Prif Swyddogion wedi eu cael gyda'r wasg.

Dyddiad y Cyswllt Math o Gyswllt Prif Swyddog Sefydliad Cynnwys
26/06/19 Cyfweliad ynghylch ymddeoliad Prif Gwnstabl Julian Williams Wales Online Erthygl yn y wasg
10/06/19 Cyfweliad ynghylch ymddeoliad Prif Gwnstabl Julian Williams South Wales Argus Erthygl yn y wasg
29/10/2018 Andolygiaol SEO Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly BBC Cymru Cyfweliad radio
15/08/18 Cyfweliadau yngl?n â Moeseg Broffesiynol Prif Gwnstabl Julian Williams Police Oracle, Sky Radio, BBC Wales, Today programme, Victoria Derbyshire Programme Cyfweliad a chyfweliadau radio wedi eu recordio ymlaen llaw
07/06/18 Cyfweliadau yngl?n â Chynllun Gwaredu Alcohol Prif Gwnstabl Cynorthwyol Rhiannon Kirk BBC, ITV, Global Radio, South Wales Argus Cyfweliad a chyfweliadau radio wedi eu recordio ymlaen llaw
24/08/17 Cyfarfod Prif Gwnstabl Julian Williams South Wales Argus Cyfarfod rhagarweiniol
05/02/17 Cyfarfod Prif Gwnstabl Jeff Farrar BBC Cyfarfod â gohebydd i drafod stori newyddion yn y dyfodol
22/12/16 Cyfweliadau am y cynnydd cenedlaethol mewn troseddwyr dros 65 oed Prif Gwnstabl Jeff Farrar BBC Newcastle, BBC Dorset, BBC Cernyw, BBC Surrey, BBC Swydd Lincoln Cyfweliad a chyfweliadau radio wedi eu recordio ymlaen llaw
30/11/16 Cyfarfod Prif Gwnstabl Jeff Farrar BBC Cwrdd a chyfarch cynhyrchwyr, ymchwilwyr a newyddiadurwyr
04/05/16 Cyfarfod gyda'r Golygydd a'r Dirprwy Olygydd Dirprwy Brif Gwnstabl Craig Guildford South Wales Argus Cwrdd a chyfarch gyda'r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol
10/02/16 Cyfweliadau am yr NPS a chyflwyno menter Cymru gyfan Dirprwy Brif Gwnstabl Craig Guildford South Wales Argus, BBC, ITV, Capital a Heart, Observer Caerffili Cyfweliad a chyfweliadau radio wedi eu recordio ymlaen llaw