Stopio a Chwilio - Gwneud Cais am eich Cofnod

Y rhagdybiaeth yw y bydd swyddog yn rhoi slip papur i chi pan gewch eich stopio a'ch chwilio a fydd yn cynnwys cyfeirnod sy'n unigryw i'r achos hwnnw o stopio a chwilio. Os hoffech gael copi o'ch cofnod stopio a chwilio, bydd angen i chi fynd â'ch slip cyfeirnod i orsaf heddlu yng Ngwent (mae amseroedd agor y cownter gwasanaeth cyhoeddus ar gyfer pob gorsaf ar gael ar y dolenni isod).

Rhaid bod y cyfeirnod unigryw gennych a dull adnabod.

Gall hyn fod yn un o'r canlynol, er enghraifft:

  • eich trwydded yrru
  • eich pasbort
  • eich cerdyn adnabod myfyriwr

Gallwch ofyn am gopi o'ch manylion stopio a chwilio am hyd at dri mis ar ôl yr achos o stopio a chwilio a byddwn yn rhoi hwn i chi am ddim.

Nodwch mai dim ond o Orsafoedd yr Heddlu sydd â chyfleusterau cownter gwasanaeth cyhoeddus â staff yn gweithio yno y gallwch gael y manylion stopio a chwilio hyn. Cadarnhewch yr amseroedd agor cyn mynd yno.