Y Cwmpan Ryder 2010

Mae Cwpan Ryder yn gystadleuaeth golff a gynhelir bob dwy flynedd rhwng timau o Ewrop a'r Unol Daleithiau. Gweinyddir y gystadleuaeth ar y cyd gan The PGA of America a Ryder Cup Europe LLP, ac fe'i cynhelir bob dwy flynedd mewn lleoliad sy'n newid bob yn ail rhwng cyrsiau yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Cynhaliwyd y Cwpan Ryder yn 2010 yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref gan Westy'r Celtic Manor ar gwrs y 'Twenty Ten', a ddyluniwyd ac a adeiladwyd yn arbennig i gynnal y Cwpan Ryder gan ddefnyddio llethrau naturiol Dyffryn Wysg. Enillodd Ewrop yn erbyn yr Unol Daleithiau o drwch blewyn – 14½ i 13½.

I Heddlu Gwent a'r heddluoedd partner eraill y buom ni yn gweithio gyda nhw, roedd yn ymgyrch blismona ar raddfa ddigyffelyb ar y pryd, ar gyfer digwyddiad a oedd yn debyg i gynnal tair rownd derfynol o Gwpan yr FA yn syth ar ôl ei gilydd!

Bu'n rhaid i swyddogion gydgysylltu tyrfaoedd a oedd wedi'u gwasgaru'n eang dros ardaloedd plismona Gwent a De Cymru, Avon a Gwlad yr Haf a Dyfed-Powys, yn ogystal â sicrhau bod y cysylltiadau trafnidiaeth yn rhedeg yn ddidrafferth gyda chymaint o draffig. Yn ystod y digwyddiad, roedd yr awyrgylch ymysg y tyrfaoedd yn gadarnhaol heb unrhyw broblemau'n ymwneud ag anrhefn. Roedd y digwyddiad yng Ngwent yn llwyddiannus iawn ac yn rhywbeth a fydd yn parhau i fod yn rhan bwysig o hanes Heddlu Gwent.

Ffeithiau Cwpan Ryder

  • Mae Cwpan Ryder yn tlws golff, rhodd gan Samuel Ryder, a ddyfernir bob dwy flynedd mewn digwyddiad o'r enw "Gemau Cwpan Ryder" rhwng timau o Ewrop a'r Unol Daleithiau
  • Mae Cwpan Ryder yn cael ei ystyried fel y digwyddiad chwaraeon mwyaf yn gwylio trydydd yn y byd
  • Mae Cwpan Ryder 38ain Adran cynhelir yn 2010 yn y Celtic Manor, Casnewydd, o fis Medi 27 – 3ydd Hydref cynhwysol
  • During 6 diwrnod y digwyddiad yna bydd 45,000 o wylwyr a hyd at 7,000 o staff y dydd ar y safle