Uwchgynhadledd NATO Cymru

Nôl ym mis Medi 2014, roedd Cymru'n falch o gynnal Uwchgynhadledd NATO, pan ddaeth arweinwyr ledled y byd i Westy'r Celtic Manor yng Nghasnewydd. Dyma Uwchgynhadledd gyntaf NATO ers Chicago yn 2012, a'r gyntaf i gael ei chynnal yn y Deyrnas Unedig ers i Margaret Thatcher groesawu arweinwyr NATO i Lundain yn 1990.

Bu'r ymgyrch ddiogelwch yn her gymhleth ac ar raddfa fawr i Heddlu Prydain Fawr, ac ni welwyd ei thebyg yn y Deyrnas Unedig erioed o'r blaen. Roedd dros 150 o arweinwyr y byd, dirprwyon a gweinidogion tramor yn bresennol gan gynnwys ein Prif Weinidog ar y pryd, David Cameron ac Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barrack Obama. Nid oedd Cymru wedi gweld ymgyrch blismona ar raddfa fel hyn o'r blaen. Roedd sylw'r byd ar ein sir ar gyfer cyfnod yr Uwchgynhadledd a gwnethom fanteisio ar ein cyfle i ddisgleirio.

Roedd maint a graddfa'r ymgyrch yn mynnu ymateb cydgymorth enfawr, gan olygu mai Gwent, am wythnos yn unig, oedd un o'r heddluoed mwyaf yn y DU ar ôl yr Heddlu Fetropolitanaidd. Bu'n rhaid defnyddio dros 9,000 o swyddogion o 43 o Heddluoedd gwahanol, yn ychwanegol at yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Heddlu Gogledd Iwerddon, Heddlu'r Alban, y Gwnstabliaeth Niwclear Sifil, Heddlu'r Weinyddiaeth Amddiffyn ac Ynysoedd y Sianel.

Ar ben hyn, roedd dros 1500 o gyfryngau'r byd yn cyrraedd De Cymru. Roedd hyn yn golygu bod yr ymgyrch yn cael ei darlledu ledled y byd, 24 awr y dydd.

Tra'n cyfrannu at Uwchgynhadledd ddidrafferth a llwyddiannus, aeth swyddogion ati i blismona mewn ffordd a oedd yn taro tant â chymunedau. Derbyniodd y swyddogion a'u hetiau glas groeso cynnes gan y trigolion i'w cymdogaeth, gan arddangos lletygarwch Cymru ar ei orau!

Da iawn Cymru.