Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cwyn

Diolch

Rydych ar fin cychwyn y broses ffurfiol o wneud cwyn.

Rydym yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i hyn felly rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch er mwyn ein helpu gyda’n hymchwiliadau.

Byddwn yn gofyn i chi am y canlynol:

  • manylion amdanoch chi, yn cynnwys eich dyddiad geni
  • eich manylion cyswllt
  • beth mae eich cwyn yn ymwneud ag ef, yn cynnwys amseroedd, dyddiadau a phwy oedd yn gysylltiedig
  • manylion unrhyw dystion

Cliciwch 'Cychwyn' i ddechrau.

 

Cychwyn