Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd i weithio gyda phlant yn y DU

Diolch. Cysylltwch â’ch cyflogwr yn uniongyrchol. Bydd ganddynt broses eu hunain ar gyfer cofnodi eich olion bysedd.