Efallai na fydd yn rhaid i chi wneud cais rhyddid gwybodaeth (FOI) i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Chwiliwch ein Cynllun Cyhoeddi i weld a yw’r wybodaeth rydych am gael gafael arni ar gael eisoes.

Atebwch ychydig o gwestiynau cyflym isod er mwyn archwilio ein hystadegau a’n data, chwilio archifau ein cynllun cyhoeddi am ddogfennau sydd wedi’u cyhoeddi, darllen ein hymatebion i geisiadau rhyddid gwybodaeth (FOI) neu wneud cais rhyddid gwybodaeth newydd ar-lein.

 

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%