Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am ddata troseddwr rhyw â phlant (Cyfraith Sarah)

Diolch. I wneud cais am wybodaeth fel rhan o’r cynllun datgelu troseddwyr rhyw â phlant (Cyfraith Sarah), naill ai:

  • ffoniwch 101, neu
  • ewch i’ch gorsaf heddlu leol

Rydym yn cynnal asesiad risg ar bob cam.

 

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer