Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am ddata troseddwr trais domestig (Cyfraith Clare)

Diolch. I wneud cais fel rhan o’r Cynllun Datgelu Trais Domestig (Cyfraith Clare), naill ai:

  • llenwch gais ar-lein drwy glicio dechrau isod
  • ffoniwch 101, neu
  • ewch i’ch gorsaf heddlu agosaf

Cymerwn y manylion a’ch arwain drwy'r camau nesaf. Bydd angen ichi roi:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad 
  • eich dyddiad geni

Byddwn yn pennu ffordd ddiogel o gysylltu â chi ac fe wnawn ni wiriadau cychwynnol i sicrhau nad oes pryder uniongyrchol. Os oes pryder, neu os byddwch yn dweud wrthon ni fod trosedd wedi digwydd, fe allen ni weithredu arni.

 

Dechrau

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer