Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am ddatgeliad ar gyfer achos mewn llys teulu amdanaf fi fy hun

Diolch. I gael y manylion sydd eu hangen arnoch, e-bostiwch ein Tîm Llysoedd Teulu

Dylech gynnwys: 

  • enwau a chyfeiriadau pawb sy’n gysylltiedig
  • rhif cyfeirnod y llys
  • math o achos

Efallai bydd angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth unwaith bod eich cais wedi’i gyflwyno.

Byddwn yn ymateb i chi o fewn mis i dderbyn eich cais.