Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am fy hanes euogfarnau troseddol ar fy nghyfer i fy hun

Diolch. Gwnewch gais gwrthrych am wybodaeth yn Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO, lle cewch yr holl fanylion am sut i wneud cais a pha ddogfennau fydd angen i chi eu darparu.