Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am wiriad DBS ar gyfer cyflogwr

Diolch.

Os yw eich cyflogwr angen gwiriad am euogfarnau troseddol neu fod eich gwaith, naill ai fel cyflogai â thâl neu fel gwirfoddolwr, yn dod â chi i gysylltiad â phlant neu oedolion agored i niwed efallai y bydd yn rhaid i chi gwblhau gwiriad sylfaenol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ewch i wefan DBS i gael gwybod rhagor (yn cynnwys costau).