Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Hoffwn wneud cais am wybodaeth amdanaf i at ddibenion fisa neu ymfudo

Diolch. Ewch i Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO, lle cewch fanylion llawn (yn cynnwys costau) sut i wneud cais am dystysgrif ar gyfer:

  • ymfudo
  • fisa 
  • preswylio dramor