Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

I'd like to request a criminal convictions check for an employer

Thank you. Please visit the Disclosure Scotland website, where you'll find more details (including costs).

Your criminal conviction history is held on a national police database that Disclosure Scotland can access. They can disclose relevant information to an employer, or potential employer, on your behalf.