Mae'n anghyfreithlon defnyddio ffôn symudol i’w ddal yn y llaw wrth yrru cerbyd modur ar y ffyrdd yn y Deyrnas Unedig.

Gall hyd yn oed defnyddio dewis dim dwylo gael ei gosbi os bernir eich bod yn gyrru'n beryglus.

Mae gan yr heddlu hawl i'ch stopio os ydyn nhw'n meddwl bod rhywbeth yn tynnu’ch sylw ac nad ydych chi’n rheoli’ch cerbyd, a gallwch gael eich erlyn.

Mae'n dal yn anghyfreithlon defnyddio’ch dyfais symudol i’w dal yn y llaw os ydych chi

  • wedi stopio wrth oleuadau traffig
  • yn ciwio mewn traffig
  • yn goruchwylio rhywun sy’n dysgu gyrru

Fe gewch chi ddefnyddio ffôn sydd i’w ddal yn y llaw:

  • pan fyddwch chi wedi parcio'n ddiogel ac wedi diffodd yr injan
  • pan fo angen ichi ffonio 999 neu 112 mewn argyfwng ac nad yw’n ddiogel neu'n ymarferol stopio

Cosbau

Gallwch gael chwe phwynt cosb ar eich trwydded a dirwy o £200 os byddwch yn defnyddio ffôn llaw wrth yrru.

Os cewch chwe phwynt o fewn dwy flynedd ar ôl ichi basio'ch prawf, byddwch yn colli’ch trwydded.

Gallwch gael tri phwynt cosb os nad oes gennych olygfa lawn dros y ffordd a'r traffig sydd o'ch blaen, neu reolaeth briodol dros y cerbyd.

Gall fod rhaid ichi fynd i'r llys hefyd, lle gallwch chi:

  • gael eich gwahardd rhag gyrru neu reidio
  • cael dirwy uchaf o £1,000 (£2,500 os ydych chi'n gyrru lorri neu fws)

Bydd pwyntiau ar eich trwydded yn arwain at gostau yswiriant uwch.