Daeth Rheolau Arfau Tanio (Diwygio) 2018 i rym ar 16 Hydref 2018.

Mae’n ofynnol i ddeiliaid tystysgrif arf tanio a/neu dystysgrif dryll hysbysu’r Prif Swyddog Heddlu a roddodd y dystysgrif cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ond o fewn 7 diwrnod fan bellaf, am y canlynol:

  • Bod y dystysgrif wedi’i dwyn, wedi’i cholli neu wedi’i dinistrio ym Mhrydain Fawr; a
  • Bod unrhyw arf tanio, dryll neu fwledi neu getris y mae’r dystysgrif yn cyfeirio atynt wedi’u dwyn, wedi’u colli, wedi’i dadactifadu neu wedi’u dinistrio ym Mhrydain Fawr.

Sut mae Amod 2 yn edrych o 16 Hydref 2018 ymlaen

Tystysgrif Arf tanio:

Rhaid i ddeiliaid y dystysgrif hon hysbysu’r Prif Swyddog Heddlu a roddodd y dystysgrif cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ond o fewn 7 diwrnod fan bellaf fod y dystysgrif wedi’i dwyn, wedi’i cholli neu wedi’i dinistrio ym Mhrydain Fawr a/neu fod unrhyw arfau tanio wedi’u dwyn, wedi’u colli, wedi’i dadactifadu neu wedi’u dinistrio a/neu fod unrhyw fwledi neu getris y mae’r dystysgrif yn cyfeirio atynt wedi’u dwyn neu wedi’u colli.

Tystysgrif Dryll:

Rhaid i ddeiliaid y dystysgrif hon hysbysu’r Prif Swyddog Heddlu a roddodd y dystysgrif cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ond o fewn 7 diwrnod fan bellaf fod y dystysgrif wedi’i dwyn, wedi’i cholli neu wedi’i dinistrio ym Mhrydain Fawr a/neu fod unrhyw ynnau haels y mae’r dystysgrif yn cyfeirio atynt wedi’u dwyn, wedi’u colli, wedi’u dadactifadu neu wedi’u dinistrio.

Cysylltwch â’r tîm trwyddedu arfau tanio.