Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i gaffael mwy na 2000kg o ffrwydron

Sut mae gwneud cais?

Ar gyfer cymaint â hyn o ffrwydron, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.