Mae'r Côd Moeseg yn God Ymarfer ar gyfer Egwyddorion a Safonau Ymddygiad Proffesiynol ar gyfer y Proffesiwn Plismona yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r safonau ymddygiad proffesiynol a ddisgwylir gan bob aelod o'n gweithlu i'w gweld yn y Côd Moeseg.

Daw ymddygiad moesegol o werthoedd, credoau, agweddau a gwybodaeth sy'n llywio dyfarniadau pob Swyddog yr Heddlu.

Ceir naw egwyddor blismona a luniwyd ar sail egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ychwanegir 'Tegwch' a 'Pharch'. Ein naw egwyddor blismona yw:

  • Atebolrwydd
  • Uniondeb
  • Bod yn agored
  • Tegwch
  • Arweinyddiaeth
  • Parch
  • Gonestrwydd
  • Gwrthrychedd
  • Anhunanoldeb

Dylai'r egwyddorion hyn ategu pob penderfyniad a gweithred hefyd ym maes plismona. Dylid eu defnyddio mewn gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd sy'n cynnwys stopio a chwilio.