WDBC_Blue_Cym.png  

Mae trosedd meddiangar yn drosedd lle mae'r troseddwr yn cael budd materol o'r drosedd. Mae enghreifftiau'n cynnwys byrgleriaeth, dwyn a lladrad.

Dangos y Drws i Drosedd yw ymateb Heddlu Gwent i fynd i'r afael â throsedd meddiangar a niwed cysylltiedig trwy ddefnyddio strategaethau arloesol ac effeithiol i atal trosedd.

Rydym yn deall yr effaith mae troseddau fel y rhain yn gallu ei gael, ar unigolion ac ar gymunedau; mae'r strategaethau rydym yn eu defnyddio yn targedu'r mathau hyn o droseddau a'r bobl sy'n eu cyflawni, er mwyn gwneud ein cymunedau yng Ngwent yn fwy diogel.

Yr hyn rydym yn ei wneud