WDBC_Blue_Cym.png  

Mae trosedd meddiangar yn drosedd lle mae'r troseddwr yn cael budd materol o'r drosedd. Mae enghreifftiau'n cynnwys byrgleriaeth, dwyn a lladrad.

Dangos y Drws i Drosedd yw ymateb Heddlu Gwent i fynd i'r afael â throsedd meddiangar a niwed cysylltiedig trwy ddefnyddio strategaethau arloesol ac effeithiol i atal trosedd.

Rydym yn deall yr effaith mae troseddau fel y rhain yn gallu ei gael, ar unigolion ac ar gymunedau; mae'r strategaethau rydym yn eu defnyddio yn targedu'r mathau hyn o droseddau a'r bobl sy'n eu cyflawni, er mwyn gwneud ein cymunedau yng Ngwent yn fwy diogel.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Find out what we're doing by following us on social media.