WDBC_Blue_Cym.png  

Mae tîm Dangos y Drws i Drosedd yn helpu i atal troseddu a chadw cymunedau'n ddiogel ar draws Gwent. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau a busnesau i leihau troseddu, a dal ac euogfarnu troseddwyr sy'n cyflawni’r canlynol:

  • byrgleriaeth
  • lladrad
  • dwyn
  • troseddau cerbydau

Mae'r rhain yn droseddau lle mae'r troseddwr yn elwa ar y drosedd. Fe'u gelwir ar y cyd yn 'droseddau meddiangar'.

Rydym yn deall yr effaith y gall y mathau hyn o droseddau ei chael, ar unigolion, cymunedau a busnesau.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch Dangos y Drws i Drosedd neu droseddau meddiangar yng Ngwent: Anfonwch neges e-bost atom

Os ydych eisiau cysylltu â Heddlu Gwent ynghylch mater arall neu roi gwybod am drosedd, gallwch anfon neges atom ar y cyfryngau cymdeithasol neu ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Find out what we're doing by following us on social media.