Gwyddom fod digwyddiadau o yrru i ffwrdd ‘heb dalu’ yn fwriadol yn cael effaith fawr ar orsafoedd tanwydd, felly byddwn yn eich helpu i atal troseddu yn y ffyrdd canlynol:

  • byddwn yn ymweld â gorsafoedd tanwydd yng Ngwent
  • byddwn yn rhoi arwyddion ataliol mewn cyrtiau blaen yn gofyn, 'Ydych chi wedi talu am eich tanwydd?'
  • byddwn yn gweithio gyda chi i fynd ar drywydd digwyddiadau ‘heb dalu’ bwriadol ac adnabod troseddwyr
  • byddwn yn hyfforddi gweithwyr gorsafoedd tanwydd i adnabod arwyddion o gamfanteisio troseddol os gwelant rai
  • byddwn yn gofyn i chi weithredu fel ein 'llygaid a'n clustiau' i nodi patrymau ymddygiad a cham-fanteisio
  • byddwn yn cyfleu'r neges glir bod Heddlu Gwent yn gweithio gyda busnesau i atal troseddu ac i euogfarnu troseddwyr.

Pam?

  • bydd arwyddion 'peidiwch ag anghofio talu' yn lleihau nifer y rhai diniwed sy’n gyrru i ffwrdd heb dalu
  • bydd gwaith partneriaeth yn ein helpu i olrhain troseddwyr a’u cysylltu â throseddau penodol, ac i sicrhau euogfarn
  • mae digwyddiadau gyrru i ffwrdd ‘heb dalu’ mewn gorsafoedd tanwydd yn fwriadol yn aml yn gysylltiedig â throseddau difrifol a chyfundrefnol: drwy gydweithio gallwn nodi patrymau a mynd i'r afael â cham-fanteisio troseddol yn ein cymunedau
  • bydd gweithwyr mewn gorsafoedd tanwydd yn teimlo'n hyderus ynghylch galw'r heddlu gyda'u hamheuon, a throsglwyddo gwybodaeth a fydd yn helpu i ddiogelu pobl sy'n agored i niwed.
WDBC_ materials_ images_ fuel

Os oes gennych chi gwestiwn am Dangos y Drws i Drosedd neu drosedd meddiangar yng Ngwent:

Anfonwch e-bost atom

Os ydych am gysylltu â Heddlu Gwent ynghylch mater arall neu i riportio trosedd, gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar gyfryngau cymdeithasol neu ffoniwch 101 neu 999 mewn argyfwng.