Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent.

Yma, cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am gyfleoedd i fwynhau gyrfa yn Heddlu Gwent. Cewch wybod am y gwahanol swyddi rydym yn eu cynnig, pa gymwysterau sydd eu hangen arnoch chi a sut i ymgeisio am swydd gyda ni.

Dylai ymgeiswyr nodi mai dim ond ar ôl cyfweliad y rhoddir adborth.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Canllaw i ymgeiswyr

Defnyddiwch y canllaw hwn am gyngor ac arweiniad i’ch helpu chi drwy’r broses ymgeisio yn defnyddio Oleeo.

Diolch am ystyried Heddlu Gwent

Chief Constable Pam Kelly - Thank you for considering Gwent Police

Swyddi gwag presennol

Cofrestrwch i ddangos bod gennych ddiddordeb

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.