Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Mae gen i wybodaeth am rywun yn cyflawni sgamiau neu dwyll

Diolch.

Os oes gennych wybodaeth am bobl yn creu dogfennau ffug, yn defnyddio gwybodaeth bersonol sydd wedi’i dwyn, yn cyflenwi offer sydd wedi’i fwriadu i dwyllo’r cyhoedd neu weithgareddau troseddol eraill, ffoniwch ni’n uniongyrchol ar ein rhif difrys 101.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000.


I gael gwybod rhagor am y gwahanol fathau o dwyll a sut y gallwch ddiogelu eich hun, ewch i’n tudalennau cyngor ar dwyll personol a thwyll busnes.