Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd gadawedig

Diolch.

Os ydych chi’n gweld cerbyd gadawedig, riportiwch ef wrth eich cyngor lleol, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl y gallai fod wedi’i ddwyn.

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • enw a chyfeiriad y perchennog
  • am faint o amser y mae wedi bod yno
  • lleoliad y cerbyd
  • cyflwr y cerbyd