Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith barhaol ar gymdogaethau a chymunedau gan ei fod yn aml yn arwain at gynnydd mewn troseddu, yn arbennig trais a difrod troseddol. Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol o unrhyw fath, riportiwch hynny gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml a chyflym.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd sydd wedi ei adael

Diolch.

Riportiwch gerbydau sydd wedi ei adael wrth eich cyngor lleol

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • enw a chyfeiriad y perchennog
  • am faint o amser mae wedi bod yno
  • lleoliad y cerbyd
  • cyflwr y cerbyd