Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportiwch sŵn gan gymdogion

Bydd angen i chi gysylltu â’r cyngor lleol i roi gwybod am unrhyw broblemau sŵn. 

Gallwch weld pa gyngor sy’n gyfrifol am y lleoliad yn Gov.uk.