Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio eiddo wedi’i ddwyn a bygythiadau, cam-drin geiriol neu ymosodiad

Diolch. Gallwch riportio’r drosedd hon ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel bod gennym bopeth sydd ei angen arnom er mwyn dechrau ymchwiliad.

Gallwch lawrlwytho copi o’ch adroddiad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Bydd ein tîm yn adolygu eich adroddiad ac yn cysylltu’n ôl â chi o fewn 48 awr, gyda rhif cyfeirnod trosedd neu gyngor pellach.

Cyfartaledd amser cwblhau: 15 munud

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion yr holl eitemau a gafodd eu dwyn (ee rhif IMEI ffôn neu rif cofrestru eitem)
  • manylion cyswllt unrhyw un a oedd yn dyst i’r drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu ein hymchwiliad

 

Dechrau