Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio eiddo wedi’i ddwyn ac eiddo wedi’i ddifrodi

Diolch. Gallwch riportio’r drosedd hon ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel bod gennym bopeth sydd ei angen arnom er mwyn dechrau ymchwiliad.

Bydd ein tîm yn adolygu eich adroddiad ac yn cysylltu’n ôl â chi o fewn 24 awr. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’ch adroddiad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 20 munud

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion unigryw yr holl eitemau a gafodd eu dwyn (ee marciau neu liwiau penodol, rhif cofrestru, rhif IMEI ffôn)
  • manylion cyswllt unrhyw un a oedd yn dyst i’r drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu ein hymchwiliad

Os ydych chi am riportio’n ddienw gallwch gysylltu â Crimestoppers, naill ai ar-lein neu ar ei linell gymorth am ddim 0800555111.

 

Dechrau