Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd a allai fod wedi digwydd y tu allan i’n hawdurdodaeth

Diolch. Gan y gallai hyn gynnwys mwy nag un gwasanaeth heddlu, ffoniwch ein rhif cenedlaethol, 101.

Bydd ein tîm yn cymryd ychydig o fanylion gennych ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.