Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd a ddigwyddod y tu allan i’n hawdurdodaeth

Diolch. not known sy’n gyfrifol am yr ardal hon. Ffoniwch 101 i riportio’r drosedd, neu ewch i wefan yr heddlu dan sylw i gael rhagor o wybodaeth. not known