Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd a ddigwyddodd ar drên neu mewn gorsaf drenau

Diolch.

Ffoniwch Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40 neu tecstiwch 61016. Byddant yn cymryd ychydig o fanylion gennych, yn penderfynu a fyddant yn anfon yr heddlu yno ai peidio, ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i’w ddisgwyl, ewch i wefan Heddlu Trafnidiaeth Prydain.