Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym am ddigwyddiad yr ydych chi’n meddwl a allai fod yn mynd yn groes i’r mesurau 'Aros gartref', cysylltwch â ni ynglŷn â hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)


 

Os ydych wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd, riportiwch hynny yma. Bydd hyn yn ein helpu i ddwyn y troseddwr gerbron llys a gwneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i unrhyw un arall. Atebwch ychydig o gwestiynau cyflym isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu. Mae’r math o wybodaeth a roddir gennych yma yn chwarae rhan bwysig iawn yn sut yr ydym yn cynllunio ein plismona.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd sy’n cael ei chyflawni, rhai a ddrwgdybir yn y lleoliad neu berson sydd mewn perygl ar hyn o bryd

Diolch. Ffoniwch 999 ar unwaith.

Byddwn yn cymryd ychydig o fanylion, yn anfon swyddog heddlu i’ch cefnogi, ac yn eich arwain drwy’r camau nesaf.