Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Riportio twyll ar-lein

Os ydych chi’n amau eich bod wedi dioddef sgâm, twyll neu seiberdroseddu, riportiwch hynny ar-lein wrth Action Fraud.

Neu gallwch ffonio Action Fraud (ffôn testun 0300 123 2050).

Action Fraud yw canolfan riportio twyll a seiberdroseddu y DU. Bydd yn anfon eich adroddiad i’w asesu at y Ganolfan Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol (NFIB), sy’n cynnal ymchwiliadau troseddol.

Bydd tîm Action Fraud hefyd yn rhoi’r cymorth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd ei angen arnoch.