Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportio trosedd traffig bosibl gyda thystiolaeth fideo

Diolch.

Rydym yn defnyddio gwasanaeth o’r enw OP Snap i gasglu ffilmiau a lluniau o droseddau.

Pan fyddwch yn clicio’r botwm ‘Mynd’ isod eir â chi i’r wefan honno er mwyn llenwi ffurflen ac uwchlwytho eich tystiolaeth.

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • dyddiad ac amser y digwyddiad
  • lleoliad y digwyddiad
  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • ffilm neu luniau o’r drosedd yn cael ei chyflawni
  • manylion beth ddigwyddodd a beth oedd eich cysylltiad chi

Cyfartaledd amser cwblhau: deg munud

 

Mynd