Os ydych chi wedi bod yn rhan mewn gwrthdrawiad ar y ffordd, neu’n credu eich bod efallai’n dyst i drosedd ar y ffordd, gallwch ganfod sut i riportio hyn gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml. Atebwch y cwestiynau cyflym isod er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cyngor iawn i chi ac yn casglu’r holl fanylion perthnasol.

Offeryn cyngor

Riportiwch gerbyd nad oes ganddo dreth ffordd

Gallwch wirio ar-lein i weld a ydy cerbyd wedi’i drethu ai peidio.

Os gwelwch chi nad yw wedi’i drethu, gallwch riportio’r cerbyd ar-lein.

Bydd arnoch chi angen:

  • rhif cofrestru’r cerbyd
  • y gwneuthuriad
  • y model
  • y lliw
  • y cyfeiriad lle mae'r cerbyd wedi'i barcio