Ewch at y Dudalen Lywio Ewch at y Dudalen Gynnwys
Map of Gwet Police Force area with linksLink to Blaenau Gwent policing area descriptionLink to Caerphilly policing area descriptionLink to Monmouthshire policing area descriptionLink to Newport policing area descriptionLink to Torfaen policing area description
Ychwanegwch Cod Post neu ddewisiwch Ward o'r rhestr

Dewisiwch eich ardal o'r cwymplen

Police Stations >

Gwasanaeth Minicom ar gyfer pobl byddar

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw mae modd cysylltu â Heddlu Gwent trwy ddyfai minicom: 01633 877574

Hefyd mae modd i Heddlu Gwent dderbyn galwadau Typetalk 18000 a tects SMS. I gofrestru ar gyfer gwasanaeth tecstio SMS gyrrwch eich enw a'ch cyfeiriad i'r Orolygydd dyddiol, Canolfan Gyfathrebiadau Heddlu Gwent, Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ