Cwrdd â'n Cwn Heddlu

Mae ein swyddogion sydd â phedair coes wedi eu hyfforddi'n arbennig a rhaid iddynt fod yn iach, o anianawd da ac yn bwysicaf oll, yn feiddgar ac yn ddewr!

Mae talent ein ffrindiau c?n yn werthfawr i ni yn Heddlu Gwent.

Mae gan ein C?n Heddlu wahanol sgiliau arbenigol gan gynnwys gallu dod o hyd i gyffuriau, arian, drylliau, ffrwydron... mae'r restr yn mynd ymlaen, wrth gyd-weithio gyda’n hunedau Trefn Gyhoeddus ac Arfau Tân.

Mae eu synnwyr arogli yn llawer mwy sensitif nag ein synnwyr arogli, felly rydym yn defnyddio hyn i'n mantais er mwyn ein helpu darganfod ac atal troseddau.

Eisiau gwybod mwy amdanyn nhw? Wel, hoffem i chi gyfarfod â nhw ...

CH Charlie

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Ffyn a Photeli Plastig
Hoff Beth:Gweithio a Gwneud Budr
Hyfforddiant:Gweithio a Nofio
Gwasanaeth:Mawrth | 2018
Swyddog:SC 89 Morgan

CH Floyd

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Pêl Tennis
Hoff Beth:Rhedeg o Gwmpas Mewn Cylchoedd Pan Fydd Wedi Cyffroi
Hyfforddiant:Chwilio a Chanfod Ffrwydron
Gwasanaeth:Mawrth | 2020
Swyddog:SC 1372 Weston

CH Ruby

Brîd:Springador
Hoff Degan:Pêl
Hoff Beth:Chwarae gyda Ci Heddlu Ned a thynnu ei goes
Hyfforddiant:Darganfod cyffuriau, arian ac arfau tanio
Gwasanaeth:Chwefror| 2018
Swyddog:SC 415 Davies

CH Xena

Brîd:Malinois Belgaidd
Hoff Degan:Ei Kong
Hoff Beth:Cnoi pethau
Hyfforddiant:Ci Pwrpas Cyffredinol
Gwasanaeth:Rhagfyr | 2019
Swyddog:SC 1629 Campbell

CH Toby

Brîd:Ci defaid Iseldirol x Mallinois Belgaidd
Hoff Degan:Bar brathu
Hoff Beth:Nofio
Hyfforddiant:Ci Pwrpas Cyffredinol
Gwasanaeth:Mehefin | 2020
Swyddog:SC 776 Ellery

CH Jim

Brîd:Sbaengi Hela
Hoff Degan:Pêl tennis
Hoff Beth:Rhedeg ar ôl adar a nofio
Hyfforddiant:Chwilio a Chanfod Ffrwydron
Gwasanaeth:Tachwedd | 2018
Swyddog:SC 730 Wood

CH Ralf

Brîd:Sbaengi Hela
Hoff Degan:Pêl tennis, neu unrhyw beth!
Hoff Beth:Nofio a thynnu coes ei frawd hŷn, Ci Heddlu Mink (Ci Heddlu 15)
Hyfforddiant:Ci darganfod cyffuriau, arian parod ac arfau tanio
Gwasanaeth:Chwefror | 2018
Swyddog:SC 1525 James

CH Chucky

Brid:Bleiddgi  Belgaidd (Mallinois)
Hoff degan:Pêl tennis
Hoff beth:Gweithio a chwarae gyda dad
Hyfforddiant:Ci pwrpas cyffredinol
Gwasanaeth:Rhagfyr | 2019
Meistr:Cwnstabl Heddlu 155 Greenwood

CH Wasp

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Ei bartner yn y cwt cwm, Charlie
Hoff Beth:Ci Dibenion Cyffredinol
Hyfforddiant:Gweithio a Nofio
Gwasanaeth:Ebrill | 2018
Swyddog:SC 728 Watkins

CH Bullet

Brîd:German/Czech Shepherd
Hoff Degan:Bar Cnoi
Hoff Beth:Gweithio a Rhedeg ar ôl Cwningod
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol, Chefnogaeth Uned Cymorth yr Heddlu a Chymorth Arfau Tanio
Gwasanaeth:Ionawr | 2017
Swyddog:SC 1372 Weston

CH Taylor

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Bar Cnoi, Pêl Tennis a Swyddog
Hoff Beth:Teithiau Cerdded Mynydd, Yn Dilyn CH Buddy a Olrhain
Hyfforddiant:GCi Dibenion Cyffredinol a Chefnogaeth Uned Cymorth yr Heddlu
Gwasanaeth:Tachwedd | 2015
Swyddog:SC 1169 Porter

CH Noah

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Ei Ffigwr He-Man
Hoff Beth:Gweithio
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol a Chymorth Arfau Tanio
Gwasanaeth:Ionawr | 2015
Swyddog:SC 2001 North

CH Taz

Brîd:Springer Spaniel
Hoff Degan:Unrhyw beth y gall chwarae 'fetch' ag ef
Hoff Beth:Rhedeg ar ôl Adar
Hyfforddiant:Canfod Cyffuriau
Gwasanaeth:Mehefin | 2013
Swyddog:HR 473 Pearse

CH Molly

Brîd:Border Collie
Hoff Degan:Pêl Tennis
Hoff Beth:Chwarae â Brigau
Hyfforddiant:Chwilio a Chanfod Ffrwydron
Gwasanaeth:Tachwedd | 2014
Swyddog:HR 473 Pearse

CH Tigra

Brîd:German Shepard
Hoff Degan:Pêl Tennis
Hoff Beth:Tracio a Nofio
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol a Chefnogaeth Uned Cymorth yr Heddlu
Gwasanaeth:Hydref | 2015
Swyddog:SC 730 Wood

CH Cody

Brîd:Belgian Shepard (Malinois)
Hoff Degan:Unrhyw beth y gall ei fwydo
Hoff Beth:Gweithio
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol
Gwasanaeth:Mehefin | 2016
Swyddog:PC 1108 Weston

CH Wish

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Pêl-droed Lledr
Hoff Beth:Cael cicio gyda'i phêl-droed
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol
Gwasanaeth:Mehefin | 2014
Swyddog:SC 1490 Thomas

CH Ollie "The Collie"

Brîd:Border Collie
Hoff Degan:Ball Rygbi Symudol
Hoff Beth:Neidio i'r Afon ar ôl ei bêl
Hyfforddiant:Canfod Cyffuriau, Arian Parod ac Arfau Tanio
Gwasanaeth:Hydref | 2016
Swyddog:SC 1490 Thomas

CH Mink

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Unrhyw beth y mae ei Dad yn ei daflu
Hoff Beth:Dal troseddwyr ac yn eich cadw'n ddiogel
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol
Gwasanaeth:Hydref | 2017
Swyddog:SC 1525 James

CH Ned

Brîd:German Shepherd
Hoff Degan:Pêl
Hoff Beth:Chwarae gyda'r bêl ei
Hyfforddiant:Ci Dibenion Cyffredinol
Gwasanaeth:Hydref | 2017
Swyddog:SC 415 Davies

Mae gweddill ein Swyddogion pedair coes yn aros am eu hapwyntiadau gyda'r ffotograffydd o hyd. Cadwch lygad allan am fwy o'n ffrindiau blewog a dilynwch @gpdogsection ar twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein Cwn Heddlu.