Datgeliadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r cofnod datgelu'n rhoi manylion yr holl geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a dderbynnir gan Heddlu Gwent dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

CategoriCaisCyhoeddwyd