Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Marc Budden

Ymunodd Marc â Heddlu Gwent yn 1993. Mae wedi gweithio ym mhob un o'r pum ardal Awdurdod Lleol mewn amryw o wahanol swyddogaethau ond yn bennaf gyda'r gymdogaeth a phartneriaethau ac ymgyrchoedd arbenigol.

Mae'n Gadlywydd Trefn Gyhoeddus Aur, Cadlywydd CBRN a Chadlywydd Strategol Arbenigol Arfau Tanio ac roedd yn drafodwr gwystlon am dros 10 mlynedd. Mae wedi bod yn Gadlywydd ar nifer o ddigwyddiadau mawr yn lleol ac yn genedlaethol, gan gynnwys Cwpan Ryder, Ymweliad Arlywyddol NATO ac  Uwchgynhadledd G20 a bu'n cefnogi Heddlu Manceinion Fwyaf fel Cadlywydd Strategol Arbenigol arfau Tanio yn y dyddiau ar ôl ymosodiad Arena Manceinion.

Mae gan Marc Radd Meistr mewn Seicoleg Digwyddiadau Mawr a Chritigol o Brifysgol Lerpwl ac mae'n ymarferydd newid achrededig yn y maes Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus.

Mae ganddo dri o blant ac mae'n mwynhau beicio a theithio.

Treuliau a Chyflog

Cyflog Blynyddol    
Lwfans Tai    
Lwfansau Eraill    

Gwybodaeth Bellach