Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jonathan Edwards

Mae Jon wedi gwasanaethu gyda Heddlu De Cymru ers 1995, yn cyflawni amrywiaeth o swyddi ar bob rheng.

Mae wedi ymgymryd â sawl secondiad gan gynnwys y Tasglu Biwrocratiaeth mewn Plismona yn 2002 a'r Rhaglen Un Rhif Heblaw mewn Argyfwng yn y Swyddfa Gartref rhwng 2005 a 2008.

Ym mis Rhagfyr 2014, dyrchafwyd Jon yn Brif Uwch-arolygydd yn yr adran Gwasanaethau Corfforaethol, a oedd yn cynnwys cyfrifoldeb cyffredinol dros swyddogaethau Cymorth Gweithredol, Rheoli Perfformiad a Newid, Archwilio ac Ymchwiliadau, Cydweithredu a Rheoli Perfformiad. Jon oedd yn arwain rhaglen dechnoleg Gwent a De Cymru, Fusion, hefyd.

Yn 2016 cafodd Jon ei benodi'n rheolwr Trefn Aur ar gyfer y digwyddiad chwaraeon mwyaf yn y byd, gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017. Mae'n Rheolwr Trefn Gyhoeddus Aur ac Arian achrededig a phrofiadol.

Ym mis Rhagfyr 2017 cafodd Jon ei ddyrchafu dros dro yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru ar gyfer Gwasanaethau Cymorth Gweithredol, a oedd yn cynnwys cyfrifoldeb dros Ymgyrchoedd Arbenigol, gan gynnwys y Ganolfan Gwasanaeth Cyhoeddus, Cyfiawnder Troseddol, Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Ym mis Tachwedd 2018 llwyddodd Jon i gael lle ar Gwrs Rheoli Strategol y Coleg Plismona 2019 a graddiodd ym mis Mawrth 2019.

Mae gan Jon Ddoethuriaeth mewn Plismona, Diogelwch a Diogelwch Cymunedol o Brifysgol Fetropolitan Llundain. Mae Jon hefyd yn Aelod Cynghorol o Fwrdd Sefydliad Ymchwil Moeseg a'r Gyfraith Prifysgol Abertawe.

Ymunodd Jon â Heddlu Gwent fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol ym mis Ebrill 2019.

E-bost: COEST@gwent.pnn.police.uk