Y Prif Swyddog Cynorthwyol (Adnoddau) Nigel Stephens

dod yn Gyfarwyddwr Cyllid a Perfformiad ar gyfer Bwrdd Iechyd Lleol Torfaen, lle gafodd ei ddyrchafu yn Ddirprwy Brif Weithredwr yn 2007. Ymunodd â Heddlu Gwent fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn 2009 ac yn ddiweddar ymgymrodd â'i rôl fel Prif Swyddog Cynorthwyol (Adnoddau). 

Mae ei bortffolio yn eang iawn fel y Prif Swyddog arweiniol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau, gweithio gyda heddluoedd eraill a phartneriaethau ehangach i ystyried cyfleoedd datblygu. Mae'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau gweithredol Ystâd a Chyfleusterau, Cyllid, Fflyd, Gwasanaethau TGCh, Diogelwch Gwybodaeth a Llywodraethu, Gwasanaethau Pobl a Chontractau a Caffael.

Mae'n aelod o'r Gymdeithas Cyfryddiaeth Gyhoeddus. Cafodd Nigel Stephens ei fagu yng Nghaerdydd a'i addysgu yn Llundain.

Treuliau a Chyflog

Cyflog Blynyddol    
Lwfans Tai    
Lwfansau Eraill    

Gwybodaeth Bellach