Uwch Reolwyr

Nicola Wesson

Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol

Yn gyfrifol am: Cyfathrebu Corfforaethol.

E-bost: [email protected]

Matthew Coe

Pennaeth Cyllid

Yn gyfrifol am: Cyllid.

E-bost: [email protected]

Sian Gunner

Pennaeth Caffael

Yn gyfrifol am: Caffael.

E-bost: [email protected]

Dave Broadway

Pennaeth Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Data

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau'r Ddalfa, Rheoli Data a Gweinyddu Cyfiawnder.

E-bost: [email protected]

Kieran McHugh

Pennaeth Ystadau ac Adnoddau

Yn gyfrifol am: Ystadau ac Adnoddau.

E-bost: [email protected]

Julie Reynolds

Pennaeth Gwasanaethau Fflyd

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau Fflyd.

E-bost: [email protected]