Uwch Reolwyr

Neil Lewis

Pennaeth Gwasanaethau Pobl

Yn gyfrifol am: Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Iechyd Galwedigaethol ac Iechyd a Diogelwch.

E-bost: [email protected]

Dave Broadway

Pennaeth Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Data

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau'r Ddalfa, Rheoli Data a Gweinyddu Cyfiawnder.

E-bost: [email protected]

Kieran McHugh

Pennaeth Ystadau ac Adnoddau

Yn gyfrifol am: Ystadau ac Adnoddau.

E-bost: [email protected]

Julie Reynolds

Pennaeth Gwasanaethau Fflyd

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau Fflyd.

E-bost: [email protected]