Uwch Swyddogion

Prif Uwch-arolygydd Steve Corcoran

Comander Rhanbarthol

Ardal Blismona Leol y Gorllewin

Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen

E-bost: [email protected]

Prif Uwch-arolygydd Ian Roberts

Comander Rhanbarthol

Ardal Blismona Leol y Dwyrain

Sir Fynwy a Chasnewydd

E-bost: Ian.W.Roberts@gwent.pnn.police.uk

Ditectif Brif Uwch-arolygydd Dros Dro Nicky Brain

Pennaeth Gwasanaethau Gwarchodol

E-bost: Nicola.Brain@gwent.pnn.police.uk