Rhwydwaith Cefnogi Pobl Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol

Cafodd Rhwydwaith Cefnogi Pobl Hoyw Heddlu Gwent ei sefydlu yn 2002 a'i ail-lansio yn 2007. Mae swyddi'r rhai sy'n ymwneud â'r Rhwydwaith o rolau amrywiol yng ngwasanaeth yr heddlu, gan gynnwys swyddogion yr heddlu i staff anweithredol yr heddlu.

Mae Prif Swyddogion Heddlu Gwent yn cydnabod ac yn cefnogi'r rhwydwaith ac mae'r Rhwydwaith Cefnogi Pobl Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsryweddol yn aelod o Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Heddlu Gwent.

Mae'r Rhwydwaith LGB&T yn bennaf yn rhwydwaith cefnogi i holl swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu yn Heddlu Gwent. Ein prif nod yw cyflawni amgylchedd gwaith sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth rydym yn ei wneud a chael gwared ar wahaniaethu, aflonyddu ac erlid fel y caiff pobl eu trin yn y ffordd decaf. Rydym yn ceisio cyflawni hyn drwy'r canlynol:

  • Hyrwyddo swyddogion a staff cydraddoldeb LGB&T gyda Heddlu Gwent
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth i staff LGB&T
  • Rhoi adborth i wella amgylchedd gwaith staff LGB&T a datblygu polisi
  • Gweithio tuag at gydberthnasau gwell rhwng gwasanaeth yr heddlu a'r gymuned hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thrawsryweddol yn ardal Heddlu Gwent