Anifeiliaid

Yn gyffredinol caiff ymchwiliadau lles anifeiliaid a chreulondeb eu hymgymryd gan yr RSPCA, nid yr Heddlu

Mater i'r Heddlu yw brathiadau gan g?n a ch?n peryglus a gallwch ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu 999 os yw'n argyfwng.

Am faterion fel: baw c?n, c?n swnllyd, rhoi gwybod am g?n crwydr, defnyddio tenynnau, rhoi gwybod am g?n peryglus (ddim allan o reolaeth ar hyn o bryd), trwyddedau bridio a gwybodaeth am ficrosglodynnu, dylech gysylltu â'ch cyngor lleol.

Ar ôl Ebrill 2016, daeth yn ofyniad cyfreithiol i ficrosglodynnu bob ci dros wyth wythnos oed yng Nghymru a Lloegr. Am ragor o wybodaeth am ficrosglodynnu, ewch i Microsglodynnu eich Ci 

Gwybodaeth Cyswllt

OrganisationContact NumberWebsite
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent01874 624704www.blaenau-gwent.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 or 01495 226622www.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Fynwy01633 644644www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656www.newport.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200www.torfaen.gov.uk
RSPCA0300 123 0744www.rspca.org.uk